Instrukcja montażu wymienników

INSTRUKCJA MONTAŻU WYMIENNIKÓW AGA

1.     Wymiennik musi być pochylony strona wyciągająca zużyte powietrze zawsze niżej i od tej strony montowane jest w najniższym punkcie odwodnienie. Najlepiej pracuje pionowo. Minimalny spadek 3%.

2.     Odwodnienie musi posiadać kolanko, być odprowadzane do ścieków i być osłonięte by nie zamarzło w zimie.

3.     Wentylatory powinny być montowane stroną ssącą z wymiennika.

4.     Wielkość kanałów wentylacyjnych nie powinna być mniejsza jak przekroje na wlocie i wylocie wentylatorów by nie dławić wentylatora.

5.     Aby zminimalizować spadek sprawności wentylatora spowodowany turbulentnym przepływem powietrza zalecany jest za i przed wentylatorem montaż prostego odcinka kanału lub tłumika. Minimalna długość od strony ssącej 1 D od strony tłoczącej 3 D na odcinkach tych nie powinno instalować się filtrów.

6.     Aby ograniczyć drgania pochodzące od wentylatora zaleca się łączenie wentylatora z kanałami wentylacyjnymi za pomocą złącz przeciw drganiowych (przewody elastyczne).

7.     Aby drgania wentylatorów nie przenosiły się na konstrukcje zaleca się montaż z zastosowaniem złącz przeciw drganiowych.

8.     Wszystkie przewody i wymiennik znajdujące się na zewnątrz myszą być izolowane cieplnie (najlepiej tak jak dach) natomiast wewnętrzne izolowane przeciw wykraplaniu się pary z powietrza (ok.2cm wełna).

9.     Tłumik za wentylatorem od strony tłoczącej.

10. Można stosować wszelkiego rodzaju czujniki do regulacji pracy i automatyzować np. z czujnikiem gazu, dwutlenku węgla, wilgotności itp.

11. Zawsze stosować możliwie duże przekroje jak najprostsze i najkrótsze odcinki kanałów. Jeśli możliwe instalacje wykonać z rur spiro unikać Flex

12. Anemostaty nawiewne powinny być montowane w pomieszczeniach „czystych” tzn. pokoje, salony, sypialnie rozmieszczane w martwych strefach (narożniki oddalone od drzwi).

13. Anemostaty wywiewne montuje się w pomieszczeniach „brudnych” to jest kuchnia, łazienka, ubikacja. Najlepiej nad wanną, zlewem.

14. Podłączenie elektryczne powinien wykonać uprawniony elektryk podłączenie odwrotnie fazy na regulator powoduje spalenie tyrystora. Pamiętać należy o wykonaniu dodatkowego wyłącznika na oba silniki oddzielnie.

15. Wykonanie czerpni powietrza świeżego w ziemi daje duże oszczędności w czasie eksploatacji zimą powietrze się ogrzewa a latem chłodzi (akumulator ciepła ziemny.) Wykonuje się z rur PCV zewnętrznych. Przy wykonaniu tej czerpni dobrze jest wykonać dodatkowo drugą czerpnię zewnętrzną.

CMS - ACMS - GWPE ver.6.65    © 2007-2011 by your_domain.com All right reserved.